(มีคลิป) อำเภอเมืองพิษณุโลกคัดเลือกทหารเกณฑ์ ประจำปี 2565

อำเภอเมืองพิษณุโลกคัดเลือกทหารเกณฑ์ ประจำปี 2565

เมื่อที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ โรงยิมเนเซียมสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พล.ต.อำนาจ ศรีมาก รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย คณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการตรวจเลือก ขณะที่กองทัพภาคที่ 3 จัดเจ้าหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรร่วมสังเกตการณ์ ร่วมรับผิดชอบให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย เน้นย้ำให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจเลือกต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม รวดเร็ว ตรวจสอบได้ มีความถูกต้องตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ 196 อำเภอ ระหว่างวันที่ 1 – 20 เม.ย. 65 นี้ โดยวันนี้ในส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก มีหน่วยกองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 เป็นหน่วยรับผิดชอบในการดำเนินการ โดยอำเภอเมืองพิษณุโลก มีทั้งหมด 6 ตำบล มียอดผู้เข้ารับการตรวจเลือกจำนวน 401 นาย สละสิทธิ์ผ่อนผัน จำนวน 15 นาย ยอดเข้ากองประจำการ จำนวน 67 นาย แยกเป็นแผนก ทบ. 35 นาย แผนก ทร. 20 นาย แผนก ทอ. 12 นาย

สำหรับบรรยากาศการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินในอำเภอเมืองพิษณุโลกวันนี้ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคัก มีพ่อ แม่ ญาติพี่น้องเดินทางมาให้กำลังใจบุตรหลาน และมีบรรดาชายไทยนำเอกสารใบสำคัญทหารกองเกิน หรือ สด.9 และเอกสารสำคัญอื่นๆ อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา มายื่นแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่ประจำจุดต่างๆ โดยมีการวัดน้ำหนัก ส่วนสูง และความผิดปกติทางร่างกายของทีมแพทย์ เพื่อจัดคัดแยกประเภทบุคคล

ทั้งนี้การปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยยึดถือหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด.

ทรงวุฒิ ทับทอง