“รฎาวัญ”ลุยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พังงาเขต2พรรคเสมอภาค ไม่หนักใจถ้ากฎหมายให้ส่งครบ400เขต นำร่องฟื้นบ่อกุ้งร้าง 1,000ไร่โชว์นโยบายเศรษฐกิจฐานราก

“รฎาวัญ”ลุยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พังงาเขต2พรรคเสมอภาค ไม่หนักใจถ้ากฎหมายให้ส่งครบ400เขต นำร่องฟื้นบ่อกุ้งร้าง 1,000ไร่โชว์นโยบายเศรษฐกิจฐานราก

นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการบริหารสาขาภาคใต้ เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเสมอภาคจังหวัดพังงาเขต 2 เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2565 คือนายศิวโรจน์ ธนโชติชัยยง ที่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และมีจิตอาสาฝึกสอนอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงาอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว เช่น การปลูกผักออแกนนิก การเลี้ยงปลาดุกในท่อซิเมนต์ ฯลฯ พื้นที่การเลือกตั้งฯเขต 2 จังหวัดพังงาประกอบด้วย อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอกะปงและอำเภอท้ายเหมือง ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังมากมาย เช่น หมู่เกาะสิมิลัน ที่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก หมู่เกาะพระทอง หมู่เกาะสุรินทร์ มีพื้นที่เกษตรที่ อ.กะปง ปลูกทุเรียน มังคุด ลองกองรสชาติดี เป็นต้นทุนในการพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้ให้ชาวพังงาเพิ่มมากขึ้น

พลเอกไชยเดช บุญรอด รองหัวหน้าพรรคเสมอภาคกล่าวว่า ชื่อของพรรคเสมอภาคมีความหมายที่สมบูรณ์อยู่ในตัวแล้ว คือการลด ความเหลื่อมล้ำในสังคม ประชาชนทุกเพศทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ต้องมีความทัดเทียมไม่มีความเหลื่อมล้ำ ซึ่งความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญของสังคมในวันนี้ หากเราลดปัญหาความเหลื่อมล้ำได้ก็จะเป็นธง นำโอกาสการแก้ไขปัญหาอื่นๆได้ต่อไป ถ้าทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนต่างยอมรับซึ่งกันและกัน เมตตาเอื้ออาทรช่วยเหลือกันและกัน คนที่ร่ำรวยควรก้มลงมาดูแลช่วยเหลือคนที่ยากจน ไม่ใช่มัวแต่กอบโกยผลประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้นการแก้ไขความเหลื่อมล้ำได้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาอื่นๆได้สำเร็จ

ดร.ฐิติพร ณานวังศะ เลขาธิการพรรคเสมอภาค กล่าวว่า พรรคเสมอภาคเป็นการผสมผสานระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหญ่มากประสบการณ์ เราเน้นนโยบาย พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งบนฐานรากวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้เกิดทุนวัฒนธรรม ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนอย่างมหาศาล อย่างมั่นคง และยังยืน เรามั่นใจว่าเราทำได้ถ้ามีโอกาสไปบริหารประเทศ

นายศิวโรจน์ ธนโชติชัยยง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดพังงาเขต2พรรคเสมอภาค กล่าวว่า คุณรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์เป็นไอดอลผมตั้งแต่สมัยเป็นนักข่าวช่อง9 เป็นนักการเมืองคุณภาพน้ำดีสมัยอยู่พรรคประชาธิปัตย์และพรรคไทยรักไทย ผมเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่พรรคเสมอภาคก็ให้เกียรติให้โอกาสผมได้ทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติ แนวนโยบายที่ผมชอบมากที่สุดของพรรคเสมอภาคก็คือการต่อต้านการทุจริตคดโกง ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียงครับ

นางรฎาวัญ กล่าวว่า การเลือกเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครของพรรคเสมอภาคที่เขต 2 จังหวัดพังงา นายศิวโรจน์ ธนโชติชัยยง ก็เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศที่สนใจการเมืองได้รับทราบว่า พรรคเสมอภาคยังเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งอยู่ตลอดเวลา และมีนโยบาย สร้างนักการเมืองที่ดีเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร จึงมุ่งสรรหาคนเก่งคนดี ไม่โกงและไม่ซื้อเสียง หลากหลายสาขาอาชีพ ชาติพันธุ์ และศาสนา เข้ามาเป็นผู้สมัคร ส.ส.ทั้งระบบเขตเลือกตั้งและระบบบัญชีรายชื่อทั่วประเทศ พรรคเสมอภาคเราขอเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเมืองใหม่ สร้างความเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง ยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างนักการเมืองใจซื่อมือสะอาดเข้าสภาฯและไปบริหารประเทศ เพื่อให้พรรคเสมอภาคคือ”ฐานรากที่แท้จริงแห่งประชาธิปไตย”

“พรรคเสมอภาคเรานำนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากมาทำนำร่อง ที่จังหวัดพังงา เป็น”พังงาโมเดล” คือโครงการฟื้นบ่อกุ้งร้างที่มีอยู่จำนวนมากทั่วทั้งจังหวัดพังงา ได้ประสานความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน เกษตรกรชาวประมง ส่วนราชการและทีมงานพรรคเสมอภาค จะส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ และปลากระพงเพื่อการส่งออก ด้วยนวัตกรรมใหม่ไร้สารเคมี ตั้งเป้า 1 พันไร่ ในเบื้องต้น ซึ่งจะสร้างรายได้ให้ชาวประมงประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปี ต่อไปเราจะขยายโครงการนี้ไปฟื้นบ่อกุ้งร้างในพื้นที่ชายฝั่งทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันซึ่งมีบ่อกุ้งร้างมากกว่า 100,000 ไร่ โครงการนี้เมื่อทำสำเร็จจะสร้างรายได้ให้ชาวประมงประมาณ 200,000ล้านบาทต่อปีเป็นอย่างน้อย เชื่อว่าจะทำให้เงินสะพัดในชุมชน จะเกิดความอยู่ดีมีสุขตามมา”นางรฎาวัญกล่าว.

ทรงวุฒิ ทับทอง