หน่วยทหารเป็นมิตร เปิดรั้วบ้านให้พื้นที่ว่าง สร้างความสุข ส่งเสริมรายได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และบริหารจัดการทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์ต่อกำลังพลและพี่น้องประชาชนชาวลำปาง

หน่วยทหารเป็นมิตร เปิดรั้วบ้านให้พื้นที่ว่าง สร้างความสุข ส่งเสริมรายได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และบริหารจัดการทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์ต่อกำลังพลและพี่น้องประชาชนชาวลำปาง

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย พันเอกพีรยศ กิตติโสภณ หัวหน้ากองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 32 และ พันเอกนพอนันต์ ปาลิวนิช หัวหน้ากองกิจการเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 ได้ร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย โดยมี นายสง่า คำเดชศักดิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เป็นประธาน และนายมานิตย์ อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมประชุมฯ โดยที่ประชุมได้พิจารณา เห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการ “เกาะกลางน้ำ สร้างความสุข ค่ายสุรศักดิ์มนตรี” ณ บริเวณเกาะกลางน้ำหน้าสถานีทหารสารวัตรมณฑลทหารบกที่ 32 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง – งาว ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ให้เป็นสถานที่พักผ่อนและยังสามารถสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชนชาวลำปางได้เป็นอย่างดี

โดยจากแนวคิดและนโยบายการสนับสนุนภารกิจของภาครัฐในการบริการและช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามขีดความสามารถและสรรพกำลังที่มี ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ดำเนินโครงการ “เกาะกลางน้ำ สร้างความสุข ค่ายสุรศักดิ์มนตรี” โดยหน่วยสนับสนุนพื้นที่ว่างบริเวณเกาะกลางน้ำ ทางเข้าประตู 11 หน้าสถานีทหารสารวัตรมณฑลทหารบกที่ 32 ที่สามารถปรับภูมิทัศน์ใช้สอยประโยชน์เป็นพื้นที่สร้างรายได้เป็นสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในทุกๆด้านของพื้นที่รับผิดชอบและประชาชนโดยทั่วไป ดำเนินโครงการ“เกาะกลางน้ำ สร้างความสุข ค่ายสุรศักดิ์มนตรี” ณ บริเวณเกาะกลางน้ำหน้าสถานีทหารสารวัตรมณพลทหารบกที่ 32 ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ใกล้ชิด และมีหน่วยทหารเป็นมิตร ทั้งเป็นพื้นที่เพื่อพบปะญาติทหารใหม่ , จุดพักผ่อนระหว่างเดินทางสัญจรในห้วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ช่วยลดอุบัติเหตุ รวมทั้งเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าต่างๆ/ผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วไป อันจะส่งเสริมรายได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังมีความอบอุ่นใจเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกต่างๆโดยหน่วยทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี ที่พร้อมให้บริการแก่ประชาชนชาวลำปางและผู้มาเยือนมีความพึงพอใจและเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: