หารือต่อเนื่อง เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างอากาศดีที่ลำปาง

หารือต่อเนื่อง เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างอากาศดีที่ลำปาง

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกถิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ เป็นประธานการประชุม การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี พันโทวิชัย ธาตุรักษ์ รักษาราชการแทนรองหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและรับทราบแนวทางการดำเนินงานที่ต่อเนื่องสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ จนเกิดประสิทธิผลลดการเผาและลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลงได้ ทั้งนี้ด้วยความตั้งใจใจจริงของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ลงพื้นที่สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว.

ทรงวุฒิ ทับทอง