ผอ.สำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมคณะ ถวายมุทิตาจิตแด่ พระครูวิรัชภาวนานุสิฐ วิ. (สุชิน วิมโล) เจ้าสำนักปฏิบบัติธรรมวัดถ้ำตอง อำเภอจอมทอง เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 83 ปี

ผอ.สำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมคณะ ถวายมุทิตาจิตแด่ พระครูวิรัชภาวนานุสิฐ วิ. (สุชิน วิมโล) เจ้าสำนักปฏิบบัติธรรมวัดถ้ำตอง อำเภอจอมทอง เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 83 ปี

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 พระวิมลมุนี รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่ มอบหมาย ให้พระครูพิสุทธิชยานุศาสก์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมคณะ เป็นตัวแทน พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมถวายมุทิตาจิตแด่ พระครูวิรัชภาวนานุสิฐ วิ. (สุชิน วิมโล) เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดถ้ำตอง อำเภอจอมทอง เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 83 ปี พรรษา 53 ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดถ้ำตอง ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: