นาทีแห่งชีวิต…ผาเมืองช่วยเหลือผู้ป่วยพ้นโคม่า

นาทีแห่งชีวิต…ผาเมืองช่วยเหลือผู้ป่วยพ้นโคม่า

ห้วงเช้าวันที่ 5 เม.ย.65 ชุดปฏิบัติการบินกองทัพบก กองกำลังผาเมือง จัดอากาศยาน ฮ.ท.145 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของ รพ.นครพิงค์ (สนน.สพฉ.) เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชาย จากโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ มายัง สนาม ฮ. พล.ร.7 เพื่อส่งต่อไปยัง รพ.นครพิงค์ อ.เมืองฯ ซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวได้ถูกไฟไหม้บริเวณร่างกาย ประมาณ 55% ปัจจุบันได้เข้ารับการรักษา และพ้นขีดอันตรายแล้ว.

ทรงวุฒิ ทับทอง