บรรยากาศจับใบดำใบแดง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ประจำปี 2565

บรรยากาศจับใบดำใบแดง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ประจำปี 2565

สำหรับบรรยากาศการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินในอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ในวันนี้ 5เมษายน 2565 ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคัก มีพ่อ แม่ ญาติพี่น้องเดินทางมาให้กำลังใจบุตรหลาน และคอยรอลุ้นการจับสลากใบดำใบแดงกันอย่างสนุกสนาน มีบรรดาชายไทยที่อายุถึงเกณฑ์นำเอกสารใบสำคัญทหารกองเกิน หรือ สด.9 และเอกสารสำคัญอื่นๆ อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา มายื่นแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่ประจำจุดต่างๆ โดยมีการวัดน้ำหนัก ส่วนสูง และความผิดปกติทางร่างกายของทีมแพทย์ เพื่อจัดคัดแยกประเภทบุคคล

ซึ่งในวันนี้ วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ได้มี พ.อ. วิทยา แก้วพรหม รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย คณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการตรวจเลือก ขณะที่กองทัพภาคที่ 3 จัดเจ้าหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรร่วมสังเกตการณ์ ร่วมรับผิดชอบให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย เน้นย้ำให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจเลือกต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม รวดเร็ว ตรวจสอบได้ มีความถูกต้องตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ 196 อำเภอ ระหว่างวันที่ 1 – 20 เม.ย. 65 นี้

โดยวันนี้ในส่วนของอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีหน่วยกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหาราบที่ 17 เป็นหน่วยรับผิดชอบในการดำเนินการ โดยอำเภอพิชัย มีทั้งหมด 11 ตำบล มียอดผู้เข้ารับการตรวจเลือกจำนวน 267 นาย ยอดเข้ากองประจำการ จำนวน 45 นาย เป็นแผนก ทบ. ทั้งหมด 45 นาย
ทั้งนี้การปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยยึดถือหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: