(มีคลิป) “ร.อ.ธรรมนัส” เปิดศูนย์พื้นฟูเศรษฐกิจไทย บ่ายหน้าสู่การเกื้อกูล พึ่งตนเอง ของ “พรรคเศรษฐกิจไทย” ที่แรกในไทย

“ร.อ.ธรรมนัส” เปิดศูนย์พื้นฟูเศรษฐกิจไทย บ่ายหน้าสู่การเกื้อกูล พึ่งตนเอง ของ “พรรคเศรษฐกิจไทย” ที่แรกในไทย


เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย ร.อ.ธรรมนัส พรมเผ่า พร้อมคณะกรรมการบริหารพรรคฯ แถลงเปิดศูนย์ฟื้นฟูเศษฐกิจไทย ณ ที่ทำการสาขาพรรคเขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสร่วมกิจกรรมในพื้นที่ของเลขาธิการพรรคที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า พร้อมด้วย นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ว่าที่ผู้สมัครส.ส. ในนามพรรคเศรษฐกิจไทย


ร.อ.ธรรมนัส พรมเผ่า เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย เผยว่าตนทราบมาจากประธานยุทธศาสตร์พรรคเศรษฐกิจไทย นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล ถึงผลประชุมกรรมการยุทธศาสตร์พรรคฯ นัดแรกวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการพรรคเศรษฐกิจไทย ได้ข้อสรุปที่สำคัญมาก 2 เรื่องใหญ่ที่ผมเห็นว่าประชาชนกับพรรคฯ จะได้ร่วมกันฟื้นฟูการเมืองใหม่ให้มีความหวัง ดังนี้

เป็นเรื่องที่นำยินดี ที่ผมอยากจะเรียนว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรค ยกเอาเรื่อง ความสุขและการกินดีอยู่ดีซึ่งเป็นความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนแท้จริงของประชาชน เป็นเป้าหมายและแนวทางยุทธศาสตร์ของพรรค มีการพูดถึงเศรษฐกิจฐานราก ชาวบ้าน ชุมชน คนเล็กคนน้อยหลากหลายรูปแบบ ถ้าเราติดตามประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทยจากอดีตมา มักจะวกวนอยู่กับเศรษฐกิจผู้ส่งออก การรักษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบไม่สมดุล ที่รัฐสร้างคนรวยก่อน เพื่อหวังให้คนรวยไปช่วยคนจน ทิ้งภาคชนบทการเกษตร ไปหนุนภาคอุตสาหกรรม จนทิ้งมรดกเรื่องความเหลื่อมล้ำในทุกๆ ด้าน การเปลี่ยนมุม

เป็นเรื่องที่นำยินดี ที่ผมอยากจะเรียนว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรค ยกเอาเรื่อง ความสุขและการกินดีอยู่ดีซึ่งเป็นความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนแท้จริงของประชาชน เป็นเป้าหมายและแนวทางยุทธศาสตร์ของพรรค มีการพูดถึงเศรษฐกิจฐานราก ชาวบ้าน ชุมชน คนเล็กคนน้อยหลากหลายรูปแบบ ถ้าเราติดตามประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทยจากอดีตมา มักจะวกวนอยู่กับเศรษฐกิจผู้ส่งออก การรักษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบไม่สมดุล ที่รัฐสร้างคนรวยก่อน เพื่อหวังให้คนรวยไปช่วยคนจน ทิ้งภาคชนบทการเกษตร ไปหนุนภาคอุตสาหกรรม จนทิ้งมรดกเรื่องความเหลื่อมล้ำในทุกๆ ด้าน การเปลี่ยนมุมทางยุทธศาสตร์ตามคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคครั้งนี้ ตนเห็นว่าเป็นความกล้าหาญทางจริยธรรม ที่น่ายกย่องไม่ย่ำอยู่กับที่เหมือนในอดีต

เกี่ยวกับศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยสภาวะการณ์ข้างหน้า ประชาชนคนไทยไม่ควรรั้งรอการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือการเลือกตั้ง เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก การรอการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังโควิดเหตุการณ์การสู้รบในยูเครน และ การปรับเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองของโลก ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน เงินเฟ้อ และการมีงานทำ เราเปิดศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยมีภาระกิจเพื่อฟื้นฟูเสรษฐกิจไทยของภาคเศรษฐกิจไทยทั่วประเทศโดยจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ท้องถิ่นร่วมกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พ่อค้าแม่ขายในตลาดหรือร้านค้า ร่วมกันพัฒนาสร้างเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและพอเพียง อันเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในการทำมาหากินของประชาชน เราหวังว่า “ศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย” ของพรรคเศรษฐกิจไทยเพื่อปากท้องของประชาชนในท้องถิ่นจริงๆ ซึ่งพรรคจะเป็นตัวกลางในการประสานให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางเศรษฐกิจสังคม ศูนย์ดังกล่าวจะกระจายอยู่ในทุกๆสาขาและที่ทำการพรรค จะทำให้เราทราบความต้องการเร่งด่วนของประชาชนที่ตรงจุดบทเรียนที่สำคัญที่การพึ่งพิงผู้อื่นอยู่ตลอดในการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น หาความมั่นคงไม่ได้ เราต้องพึ่งตนเองก่อน หากเราสร้าง

เกี่ยวกับศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยสภาวะการณ์ข้างหน้า ประชาชนคนไทยไม่ควรรั้งรอการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือการเลือกตั้ง เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก การรอการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังโควิดเหตุการณ์การสู้รบในยูเครน และ การปรับเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองของโลก ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน เงินเฟ้อ และการมีงานทำ เราเปิดศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยมีภาระกิจเพื่อฟื้นฟูเสรษฐกิจไทยของภาคเศรษฐกิจไทยทั่วประเทศโดยจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ท้องถิ่นร่วมกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พ่อค้าแม่ขายในตลาดหรือร้านค้า ร่วมกันพัฒนาสร้างเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและพอเพียง อันเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในการทำมาหากินของประชาชน เราหวังว่า “ศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย” ของพรรคเศรษฐกิจไทยเพื่อปากท้องของประชาชนในท้องถิ่นจริงๆ ซึ่งพรรคจะเป็นตัวกลางในการประสานให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางเศรษฐกิจสังคม ศูนย์ดังกล่าวจะกระจายอยู่ในทุกๆสาขาและที่ทำการพรรค จะทำให้เราทราบความต้องการเร่งด่วนของประชาชนที่ตรงจุดบทเรียนที่สำคัญที่การพึ่งพิงผู้อื่นอยู่ตลอดในการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น หาความมั่นคงไม่ได้ เราต้องพึ่งตนเองก่อน หากเราสร้างความเข็มแข็งมาตั้งแต่แรก ผลกระทบอาจไม่รุนแรงต่อเรามากถึงขนาดนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรมเผ่า เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย กล่าว.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: