หัวหน้าพรรคเสมอภาค ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์

หัวหน้าพรรคเสมอภาค ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 08.50 น. นางรฎาวัญ(ลดาวัลลิ์) วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีกรรมการบริหารพรรคอาทิ นายพนิชพงศ์ แสงทอง รองหัวหน้าพรรค นายสถิตย์พันธุ์ ธรรมสถิตย์ รองหัวหน้าพรรค นายสันติ พันธโคตร รองผู้อำนวยการพรรค นางสาวนลินภัสร์ องค์คุณารักษ์ เหรัญญิกพรรค ดร.ฐิติพร ฌานวังศะ เลขาธิการพรรค นายณัทชลัช ผดุงสรรพ รองเลขาธิการพรรค ร่วมพิธี สำหรับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี สืบทอดต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และทรงสร้างกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของไทย จวบจนปัจจุบัน แห่งความเจริญรุ่งเรือง และความผาสุกของปวงชนชาวไทย พสกนิกรทุกหมู่เหล่าจึงพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดี และทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ประกอบพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี ขึ้นทั่วทั้งแผ่นดิน ถือเป็นรัฐพิธีที่สำคัญของชาติไทยที่ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2461 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: