กองกำลังนเรศวร กับการปราบปรามการค้าอาวุธสงคราม ในพื้นที่จังหวัดตาก (6 เมษายน 2565)

กองกำลังนเรศวร กับการปราบปรามการค้าอาวุธสงคราม ในพื้นที่จังหวัดตาก (6 เมษายน 2565)

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการระหว่างพลเรือน ตำรวจ ทหาร และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการคุมเข้ม เฝ้าระวัง ติดตาม สกัดกั้นและปราบปรามขบวนการลักลอบค้าอาวุธ หรือขนส่งยุทธปัจจัยข้ามพรมแดนประเทศไทย ไปยังประเทศเมียนมาที่มีสถานการณ์การสู้รบกันภายในประเทศ ตลอดจนการกวดขันจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ภายในประเทศอย่างจริงจัง นั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงมีการดำเนินการจับกุมที่สำคัญ ดังนี้

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่จาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 กองกำลังนเรศวร ได้รับการประสานงาน และร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดตาก โดยทำการตรวจสอบพัสดุต้องสงสัย ตามคำร้องขอของบริษัทรับขนส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่ง ในพื้นที่จังหวัดตาก มีผลการดำเนินการ ดังนี้
1. พื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ตรวจสอบ กล่องพัสดุต้องสงสัย 1 กล่อง ซึ่งถูกส่งมากจากผู้ใช้ชื่อ แอนนา แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในกล่องพบ อาวุธปืนเล็กยาว AK 47 จำนวน 5 กระบอก และซองกระสุน จำนวน 5 ซอง โดยมีที่อยู่ผู้รับพัสดุที่ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ทำการตรวจค้นขยายผลการปฏิบัติงานที่บ้านตามที่อยู่ผู้รับพัสดุดังกล่าว ปรากฏว่าพบ สิ่งเทียมอาวุธปืน (BB Gun) ที่มีการดัดแปลงให้สามารถใช้กับกระสุนปืน ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 5 กระบอก โดยเป็น ปืนสั้น จำนวน 4 กระบอก และปืนยาว จำนวน 1 กระบอก
2. พื้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ตรวจสอบ กล่องพัสดุต้องสงสัย 3 กล่อง ซึ่งถูกส่งมากจากผู้ใช้ชื่อ หนูอะไหล่ยนต์ ในกล่องพบ อาวุธปืนเล็กยาว AK 47 จำนวน 7 กระบอก และซองกระสุน จำนวน 12 ซอง โดยจำนวน 2 กล่อง มีที่อยู่ผู้รับพัสดุที่ ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และอีก 1 กล่อง มีที่อยู่ผู้รับพัสดุที่ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ดังกล่าว ทำการตรวจค้นขยายผลการปฏิบัติงาน แต่ปรากฏว่าไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายที่บ้านตามที่อยู่ผู้รับพัสดุดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย หรือมีเบาะแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าอาวุธหรือขนส่งยุทธปัจจัยข้ามแดน ตลอดจนการกระทำผิดที่เกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการจับกุมดำเนินคดีอย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดโดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Application Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
6 เมษายน 2565