จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในวันจักรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในวันจักรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 0930 พลตรี จรัส ปัญญาดี รองแม่ทัพน้อยที่ 3 /รองผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับ กองพันพัฒนาที่ 3 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มาเกือบ 700 ปี เนื่องจากห้วงฤดูแล้งจะมีใบไม้ร่วงหล่นเป็นจำนวนมาก เกรงจะเกิดอัคคีภัยในโบราณสถานสำคัญ และป้องกันการเกิดไฟป่าหมอกควัน อีกทั้งยังสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในศาสนสถานสำคัญของ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช องค์ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เราทำความดีด้วยหัวใจ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: