มทบ.33 ได้จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาวัดขะจาว เนื่องในวันสำคัญของชาติ

มทบ.33 ได้จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาวัดขะจาว เนื่องในวันสำคัญของชาติ

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 65เวลา 09.00 น. มทบ.33 กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดขะจาว โดย มทบ.33 ได้จัดกำลังพล จำนวน 20 นาย ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาวัดขะจาว เนื่องในวันสำคัญของชาติ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: