(มีคลิป) แพทย์แผนไทย ดาหน้าหนุน”รฎาวัญ”ตั้งกระทรวงการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย ให้เป็นกระทรวงเศรษฐกิจสร้างรายได้นอกเหนือจากการดูแลด้านสุขภาพ

แพทย์แผนไทย ดาหน้าหนุน”รฎาวัญ”ตั้งกระทรวงการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย ให้เป็นกระทรวงเศรษฐกิจสร้างรายได้นอกเหนือจากการดูแลด้านสุขภาพ

นางรฎาวัญ(ลดาวัลลิ์) วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค และประธานองค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ได้จัดกิจกรรม แพทย์แผนไทยช่วยชาติเคลื่อนที่ ณ สวนสาธารณประโยชน์หมู่บ้าน ตชด.ซอยคู้บอน27 ถนนรามอินทรา เขตบางเขน กทม.มีแพทย์แผนไทยมาบรรยายให้ความรู้ มีการสาธิตการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยสมุนไพรไทย และมอบผลิตภัณท์และยาสมุนไพรไทยให้แก่แกนนำผู้สูงอายุหลายชุมชนในเขตบางเขน และเขตบางกะปิ อาทิ ดร.พทภ.บัญชา สุวรรณธาดา พลตรี ดร.พทว.ถิรเดช ทรัพย์เขื่อนขันธ์ ประธานองค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยภาคกลาง พทว.อัมษรินทร์ วงค์วัชรโชค รองประธานองค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พทว.ขนิษฐา สุวรรณนิตย์ พทว.สุวรรณา วรรณศรี พร้อมด้วยที่ปรึกษาคือ นายสันติ พันธโคตร นายสถิตย์พันธุ์ ธรรมสถิตย์

ในการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องประสิทธิภาพของตำรับยาแผนไทย นางรฎาวัญได้เชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมและฝากไปยังประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ขอให้มาร่วมมือกันผลักดันการตั้งกระทรวงการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยให้สำเร็จ จะได้ดูแลรักษาสุขภาพประชาชนคู่ขนานไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เราสามารถยกระดับให้เป็นกระทรวงเศรษฐกิจก็ได้เนื่องจากจะนำกัญชา กัญชง กระท่อมมารวมไว้ที่กระทรวงใหม่นี้ จะได้ส่งเสริมการปลูก การแปรรูป การจำหน่ายในประเทศและการส่งออก ประชาชนจะมีอาชีพมีรายได้ เกิดความ “อยู่ดีมีสุข Well-being”อย่างเสมอภาค มั่นคงยั่งยืน

ดร.บัญชา สุวรรณธาดา รองประธานองค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า ประเทศไทยได้เปรียบทางภูมิประเทศมีความได้เปรียบทางชีวภาพที่หลากหลาย มีสมุนไพรหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพการส่งเสริมจากภาครัฐและเอกชนจะทำให้ประเทศไทยมียาสมุนไพรที่มีคุณภาพ ประเทศไทยจะเป็นครัวโลก ถ้าตั้งกระทรวงการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยจะทำให้แพทย์แผนไทยทำหน้าที่ได้อย่างเป็นเอกเทศ มีโอกาสดีที่จะนำสุขภาพดีมาสู่พี่น้องประชาชน และจะยกระดับยาสมุนไพรไทยสู่ระดับสากลได้

พลตรี ดร.ถิรเดช กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีผู้รับผิดชอบผู้สูงอายุและประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ปัจจุบันนี้มีผู้ที่เรียนจบการแพทย์แผนไทยจากมหาวิทยาลัยในโรงเรียนการแพทย์แผนไทยมากมายแต่ยังไม่มีที่ทำงานเป็นหลักแหล่ง ผมจึงอยากให้ทุกคนช่วยกันผลักดันให้มีกระทรวงการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยครับ

ทางด้าน พทว.อัมษรินทร์ กล่าวว่า ปัญหาที่พบก็คือการขอตำรับยาแผนไทยเป็นเรื่องยากมากเนื่องจากผู้พิจารณาเป็นแพทย์แผนตะวันตกจึงทำให้ตำรับยาแผนไทยและตำรับยาจากหมอพื้นบ้านไม่สามารถนำมาใช้ได้ แต่ถ้าหากเรามี กระทรวงการแพทย์แผนไทยมีสำนักงานอาหารและยาการแพทย์แผนไทย ก็จะช่วยวิจัยและส่งเสริมตำรับยาแผนไทยให้นำมาใช้เป็นประโยชน์ง่ายขึ้น นี่คือเหตุผลสำคัญที่จะต้องตั้งกระทรวงการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย.

https://youtu.be/aoma_hBWIBI

ทรงวุฒิ ทับทอง