เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบตราตั้งเจ้าคณะตำบล,ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์,รักษาการแทนเจ้าอาวาส ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง

เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบตราตั้งเจ้าคณะตำบล,ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์,รักษาการแทนเจ้าอาวาส ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 พระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เป็นประธานมอบตราตั้งเจ้าคณะตำบล จำนวน 11 รูป,ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์จำนวน 5 รูป,รักษาการแทนเจ้าอาวาส จำนวน 1 รูป ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พุทธศาสนิกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี รูปแบบ New Normal ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

%d bloggers like this: