โรงพยาบาลสวนปรุง เตือน…การดื่มสุราในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

โรงพยาบาลสวนปรุง เตือน…การดื่มสุราในช่วงเทศกาลสงกรานต์
เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง แสดงความเป็นห่วงประชาชน
ที่ดื่มสุราช่วงเทศกาลสงกรานต์เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อและผู้ดื่มสุราเรื้อรังเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19
วันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับบ้าน เพื่อร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นี้

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง ได้แสดงความเป็นห่วงประชาชน
โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการรวมกลุ่มการดื่มสุราในช่วงเทศกาลที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 และผู้ดื่มสุราเรื้อรังจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจ
การติดเชื้อ COVID-19 สูงถึง 3-7 เท่ากว่าคนที่ไม่ดื่ม เนื่องจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์มีผลทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง การทำงานของเม็ดเลือดขาวในการต่อต้านเชื้อโรคเสียไป

ดังนั้นเพื่อให้การเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์มีความสุขและปลอดจากโรค ประชาชนไทยควรงดการรวมกลุ่มดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ดื่มสุราเรื้อรังควรงดการดื่ม และปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 โดยสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคม หากมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ตรวจ ATK เพื่อลดความเสี่ยง พร้อมกันนี้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสร้างภูมิต้านทานที่เพียงพอ ลดป่วยหนัก ลดเสียชีวิต

ข้อมูลโดย กลุ่มงานวิจัยและฝึกอบรม โรงพยาบาลสวนปรุง
เผยแพร่โดย กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง
(7 เมษายน 2565)

%d bloggers like this: