มทบ.32 ส่งต่อจักรยาน สานฝัน ปันสุข ทบ. และ ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ส่งต่อน้องๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และต่อยอดทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองมายวิทยา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

มทบ.32 ส่งต่อจักรยาน สานฝัน ปันสุข ทบ. และ ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ส่งต่อน้องๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และต่อยอดทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองมายวิทยา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกกวิน ยาวิชัย รองเสนาธิการมณฑล ทหารบกที่ 32 เป็นผู้แทนหน่วยเดินทางไปมอบรถจักรยาน ตามโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข ทบ.” ที่ผู้มีจิตศรัทธา นำมามอบและได้ทำการซ่อมแซมปรับปรุงตามมาตรฐานความปลอดภัยจนใช้งานได้ดี ส่งต่อให้กับน้อง ๆ โรงเรียนขยายโอกาส ในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง-ลำพูน ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ หอประชุมโรงเรียน เมืองมายวิทยา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยมี นายประสิทธิ์ เตชะปลูก สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดลำปาง นางอัมพร ฤทธิ์ดี -เป็งโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง/ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองมายวิทยา นายประสงค์ เป็งโต กำนันตำบลบ้านแลง และ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหาดเชี่ยว บ้านหัวทุ่ง บ้านบุญนาค พร้อมด้วยกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองมายวิทยา ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองมายวิทยา ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองมายวิทยา และผู้ปกครองนักเรียนฯ ร่วมเป็นเกียรติ และต้อนรับ โดยกิจกรรมในวันนี้ เพื่อสร้างขวัญและ แรงบันดาล ใจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับ ผู้ปกครอง โดยคณะกรรมการฯของโรงเรียนเขตพื้นที่ ได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 3 โรงเรียน รวมจำนวน 10 คัน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง จำนวน 6 คัน โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา จำนวน 3 คัน และโรงเรียนบ้านบุญนาค จำนวน 1 คัน รายละเอียด ดังนี้
– โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
1. ด.ญ.ภัทรธิดา คชสินธ์
2. ด.ญ.พนิดา แซ่พ่าน
3. ด.ญ.ปิ่นมณี แก้วหล้า
4. ด.ญ.อารยา ดวงจิตร
5. ด.ช.วรากร ทองสุข
6. ด.ช.วชิรวิชญ์ เขียวถา

– โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา
1. ด.ช.โชคชัย ใจยะมี
2. ด.ช.วัชรพงษ์ มะโนเรือง
3. ด.ญ.ชลธิชา เป็นอัน

โรงเรียนบ้านบุญนาค
– ด.ญ.ธาดารัตน์ มีครัว

โอกาสเดียวกันนี้ได้มอบ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” ประกอบด้วยเสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์การเรียน เพื่อขวัญและ กำลังใจโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม จำนวน 6 ชุด ได้แก่

– โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
1. ด.ญ.ชลกานต์ ยศบุรุษ
2. ด.ญ.บุญนิสา สายสุด

– โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา
1. ด.ช. ณัฐนันท์ นันตะระ
2. ด.ญ. ทักษอร ทาวะลุน

โรงเรียนบ้านบุญนาค
1. ด.ญ.ณัฐธัญญา จอมชอม
2 ด.ช.ก้องภพ เอี่ยมสูงเนิน

บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและมีความสุข รอยยิ้มของเด็กๆ ที่ได้รับสิ่งของ ทำให้ผู้มอบสุขใจและดีใจ ที่ได้มีส่วนเติมเต็ม กำลังใจและส่งมอบความสุขถึงมือน้องๆในวันนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: