มณฑลทหารบกที่ 32 ส่งมอบความห่วงใยและช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ( โควิด – 19 ) อย่างต่อเนื่อง

มณฑลทหารบกที่ 32 ส่งมอบความห่วงใยและช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ( โควิด – 19 ) อย่างต่อเนื่อง

เมื่อ วันที่ 7 เม.ย.65 เวลา 10.30
มณฑลทหารบกที่ 32 โดย พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกกวิน ยาวิชัย รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 / ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 32
และกำลังพลจิตอาสาของหน่วย
ได้มอบ หน้ากากอนามัย / เจลแอลกอฮอล์ พร้อมด้วยสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ให้แก่ ผู้ป่วย ผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ในพื้นที่ บ้านทุ่งกู่ด้าย ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายเลิศ พรมพะเยาว์
อายุ 80 ปี ป่วยเป็นโรคนิ่วในไตประกอบกับมีอายุมากแล้วจึงทำให้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยได้พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 22 หมู่ 6 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง ลำปาง จว.ล.ป.

2. นายยุทธนา ศรีใจปัญญา
อายุ 36 ปี ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ได้พักอาศัยอยู่กับแม่ ซึ่งชราภาพมีอาชีพรับจ้างทั่วไป พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 117/1 หมู่ 6 ต.ปงแสนทอง
อ เมืองลำปาง จว.ล.ป.

3. นายชัชวรรณ บุญฉิม
อายุ 32 ปี ได้รับอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ จนเป็นเหตุให้ พิการ ทุพพลภาพ พักอาศัยอยู่กับ มารดา ณ บ้านเลขที่ 154 หมู่ 6 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จว.ล.ป.

ในการนี้ได้บริการตัดผม
ให้แก่ นายชัชวรรณ บุญฉิม
ผู้พิการรายนี้อีกด้วย
ซึ่งได้สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจให้แก่ ผู้ที่ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว นอกจากมอบสิ่งของเพื่อให้กำลังใจแล้ว ยังได้ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา รวมถึงเจ้าหน้าที่ อสม. ลงพื้นที่ให้ความรู้มาตรการการป้องกันตนเอง ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เน้นย้ำการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ รักษาระยะห่างเพื่อปกป้องตนเองและคนรอบตัว จากการเข้าเยี่ยมและ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ของหน่วยทหารจากมณฑลทหารบกที่ 32 สร้างความประทับใจ และตื้นตันใจ จากประชาชนในพื้นที่ รวมถึงผู้นำชุมชน ได้กล่าวขอบคุณ ในความห่วงใยมอบความเอื้ออาทร ของทหารมทบ 32 ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง.

ทรงวุฒิ ทับทอง