วัดเชียงยืน ทำบุญสมโภชสรงน้ำพระมหาธาตุเจดีย์ , สักการะพระสัพพัญญูเจ้าเดชเมืองเชียงใหม่ ห่มผ้าพระธาตุ

วัดเชียงยืน ทำบุญสมโภชสรงน้ำพระมหาธาตุเจดีย์ , สักการะพระสัพพัญญูเจ้าเดชเมืองเชียงใหม่ ห่มผ้าพระธาตุ

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 พระครูสิริญาณวัชร์ เจ้าอาวาสวัดเชียงยืน เดชเมืองเชียงใหม่ นิมนต์พระเกจิ วัดมงคลนามในเมืองเชียงใหม่จำนวน 9 รูป เจริญพุทธมนต์ งานทำบุญสมโภชสรงน้ำพระมหาธาตุเจดีย์ , สักการะพระสัพพัญญูเจ้าเดชเมืองเชียงใหม่ ห่มผ้าพระธาตุ ในประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง 2565 ระหว่างวันที่ 7-8-9 เมษายน 2565 โดยมีพระครูประภัศร์ธรรมรังษี (ศรศักดิ์ จนฺทรํสี) เจ้าคณะตำบลศรีภูมิ เขต 5 เจ้าอาวาสวัดกู่เต้า เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่ามกลางพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี วิถีชีวิตใหม่ รูปแบบ New Normal ณ วัดเชียงยืน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง