(มีคลิป)”อบจ.เจิญแอ่วงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” 13ท-17เม.ย.นี้ที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ

“อบจ.เจิญแอ่วงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” 13ท-17เม.ย.นี้ที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ

อบจ.เชียงใหม่เตรียมจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา(ด้านหลังศาลากลาง)เพื่อรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามรวมถึงอัตลักษณ์วิถีล้านนาไทย กิจกรรมงานรื่นเริงหลากหลายมีทุกวันยันค่ำพร้อมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปี๋ใหม่ โดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่13-17 เมษายน2565

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่(อบจ.) กล่าวว่า ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกอบจ.เชียงใหม่เกี่ยวกับการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13-17เม.ย.2565นี้ ซึ่งรูป แบบการจัดงานได้มุ่งเน้นในการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวเชียงใหม่และล้านนาไทยในงานประเพณีอันสำคัญนี้ ท่ามกลางกระแสการแพร่ระบาดของเชื้อไรรัสโควิด-19ตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานั้น ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีพของพี่น้องชาวเชียงใหม่และคนทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทุกอย่างมีผลกระทบเป็นอย่างมาก

รองนายกอบจ.เชียงใหม่ กล่าวถึงการจัดงานในปีนี้ว่า ถึงแม้สถานการณ์การแพร่เชื้อจะยังไม่ดีขึ้นมากนัก แต่ประชาชนได้รับวัคซีนกันเป็นส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันรวมถึงประชาชนได้เกิดการเรียนรู้มีความเข้าใจในการใช้ชีวิตกันอย่างไรให้รอดพ้นจากการแพร่ระบาดของโรคและป้องก้นตัวอย่างได้เป็นอย่างดีในปีนี้อบจ.เชียงใหม่ได้บูรณาการ่วมกันภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดงานขึ้นโดยใช้ชื่องานว่า”ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่”เป็นการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีอันสำคัญนี้ให้คงอยู่สืบไป เพราะเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานั้นจึงเกิดงานนี้ขึ้นที่สำคัญงานในปีนี้จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีเม็ดเงินไหลและหมุนเวียนจากนักท่องเที่ยวสู่ชาวเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี เป็นการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดีพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่

รองนายกอบจ.เชียงกล่าวต่อไปอีกว่า กิจกรรมในแต่ละวันจะมุ้งเน้นและให้ความสำคัญในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โดยในวันที่13เม.ย.เริ่มแต่เช้าจะมีการทำบุญตักบาตรต่อจากนั้นจะมีพิธีสืบชะตาเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่และเริ่มกิจกรรมการละเล่นต่างๆมากมายตามแบบฉบับของชาวล้านนา และในแต่ละวันกิจกรรมการแสดงต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจและประทับใจในการมาเยือนมาเที่ยวชมงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ที่อบจ.เชียงใหม่ได้จัดงานขึ้น ในแต่ละวันจะมีกิจกรรมไม่ซ้ำแบบกันตลอดระยะเวลาการจัดงาน อาทิเช่น การประกวดลานพื้นเมือง การประกวดต้นตำลีลา การประกวดจัดขันโตกอาหารพื้นเมือง การประกวดเครื่องสักการะ การประกวดเทพีปี๋ใหม่เมือง2565 การประกวดตีกลองล้านนา นิทรรศการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จัดสรงน้ำพระพุทธรูปจำลองพระ9วัดมงคล พระประจำวันเกิด เจดีย์ทรายจำลอง ไม้ค้ำสะหลีจำลอง ประติมากรรมเล่าขานตำนานขุนกังขานต์และนางสงกรานต์ ตลอดจนงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมกาดหลวงในอดีต ซุ้มสินค้าหัตถกรรม ผ้าทอและอาหารกิจกรรมข่วงวัฒนธรรม กาดหมั้วของกิ๋นล้านนา การแสดงซอพื้นเมืองตลอดจนการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและศิลปินล้านนา นำโดยครูแอ็ด,อ้อม รัตนัง,ตู่ ดารณี, หนึ่งเดอะสะล้อและ น้อง ปฏิญญา ขบวนแห่งานประเพณีปี๋ใหม่เมือง นอกจากนั้นยังจะจัดให้มีโครงการจัดการประกวดกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ ที่สำคัญอีกประการคืออบจ.เชียงใหม่ได้คงไว้ซึ่งมวลหมู่ดอกไม้นานาพันธุ์ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจกันสวนดอกไม้ซึ่งอบจ.เชียงใหม่ได้ปลูกไว้และดูแลกันมาเป็นอย่างดีเป็นสวนดอกไม้ที่สวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามของดอกไม้ที่ปลูกไว้ในสวน

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมต่างๆที่จะมีขึ้นนั้่น กิจกรรมกรรมจะอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด-19อย่างเคร่งครัดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันตามที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนดแต่ยังคงไว้ซึ่งจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันสวยงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนตามวิถีชีวิตของล้านนาไทยในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่2565ซึ่งจะมีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายน2565 นี้ บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ รองนายกอบจ.เชียงใหม่ กล่าว.

ทรงวุฒิ ทับทอง