ศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย รุ่นเบญจยุพราช 2123,คณะครู โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน,ศิษย์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ,เพื่อนนาฏศิลป์เชียงใหม่ รุ่น 6,ครอบครัว มังคละสวัสดิ์,หจก.โรงพิมพ์ช้างเผือก ร่วมสืบชะตา ทอดผ้าป่าสามัคคี

ศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย รุ่นเบญจยุพราช 2123,คณะครู โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน,ศิษย์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ,เพื่อนนาฏศิลป์เชียงใหม่ รุ่น 6,ครอบครัว มังคละสวัสดิ์,หจก.โรงพิมพ์ช้างเผือก ร่วมสืบชะตา ทอดผ้าป่าสามัคคี

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 พระครูสิริญาณวัชร์ เจ้าอาวาสวัดเชียงยืน เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีษะเกษและจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส งานทำบุญสืบชะตา ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำปัจจัยเป็นทุนการศึกษา และบำรุงศาสนสถาน วัดเชียงยืน โดยมีศิษย์เก่าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รุ่นเบญจยุพราช 2123,คณะครู – บุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน,ศิษย์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี และเพื่อนๆนาฏศิลป์,เพื่อนนาฏศิลป์เชียงใหม่ รุ่น 6,ครอบครัว มังคละสวัสดิ์,หจก.โรงพิมพ์ช้างเผือก พร้อมด้วยคณะศรัทธา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ รูปแบบ New Normal ณ วัดเชียงยืน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: