ทหารพราน35 มอบจักรยาน โครงการ “ARMY BIKE สานฝันปันสุข”

ทหารพราน35 มอบจักรยาน โครงการ “ARMY BIKE สานฝันปันสุข”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 มอบจักรยาน ตามโครงการ จักรยาน สานฝัน ปันสุข ทบ. โดย ทภ.3 ให้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 โรงเรียน คือ 1. รร.บ้านแม่อมกิ ม.4 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จว.ต.ก., 2. รร.บ้านแม่วะหลวง ม.3 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จว.ต.ก. และ 3. รร.บ้านสามหมื่น (ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยขนุน) ม.1 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จว.ต.ก. รวม 15 คัน

ในโอกาสนี้ ผบ.ฉก.ทพ.35 ยังได้มอบผักสวนครัว ผลผลิตในโครงการฯ ให้กับน้องๆ นักเรียน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และมอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในโครงการอีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง