แถลงข่าวการจัดการอบรมส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้พืชเศรษฐกิจใหม่ “กัญชา” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 16 – 17 เมษายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

แถลงข่าวการจัดการอบรมส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้พืชเศรษฐกิจใหม่ “กัญชา” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 16 – 17 เมษายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เวลา 14.00 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันกัญชาศาสตร์นานาชาติไทย – อเมริกัน ร่วมแถลงข่าวการจัดการอบรมส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้พืชเศรษฐกิจใหม่ “กัญชา” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 16 – 17 เมษายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ,การจัดแสดงนิทรรศการกล้วยไม้ “เทศกาลดอกเอื้องบาน” สงกรานต์เชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมรายได้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายน 2565 และการจัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายน 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนชาวจังหวัดเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว เที่ยวงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2565 เชียงใหม่เมืองมรดกทางวัฒนธรรม “เล่าขานตำนานปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายน 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง