วัดใหม่ห้วยทราย เชียงใหม่ ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างกำแพง และถนน

วัดใหม่ห้วยทราย เชียงใหม่ ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างกำแพง และถนน

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565 วัดใหมห้วยทราย เชียงใหม่ ประกอบพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างกำแพงก่อด้วยศิลาแลง จำนวน 38 ช่อง และถนนด้านทิศตะวันตกของวัดใหม่ห้วยทราย บูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุ ค่าน้ำ – ค่าไฟ ของวัด โดยมีผู้ใหญ่ใจบุญ นายทุนใจดี พร้อมคณะศรัทธามีจิตเมตตาเป็นเจ้าภาพ มีพระอธิการบุญเป๋ง ปิยธมฺโม เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยทราย เป็นประธานพิจารณา / องค์รับ มีคณะญาติธรรม คณะศรัทธาวัดใหม่ห้วยทราย ร่วมพิธี รูปแบบวิถึชีวิตใหม่ New Normal ณ วัดใหม่ห้วยทราย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง