พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมพิธีวันสืบสานวัฒนธรรมประเพณร “ตามรอยธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก ณ ศาลเจ้าแม่สุชาดา ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง

พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมพิธีวันสืบสานวัฒนธรรมประเพณร “ตามรอยธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก ณ ศาลเจ้าแม่สุชาดา ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น. โดยเริ่มจากพิธีบวสรวงขอขมากรรม ต่อเจ้าแม่สุชาดา ขบวนแห่เครื่องสักการะ พิธีสรงน้ำสักการะหลวงพ่อเกษมเขมโก และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ในวันพญาวัน 16 เมษายน ของทุกปีและเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี ศาสตร์ตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวตกรรม และนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้ นางจิตรี จิวะสันติการ ประธานมูลนิธิเจ้าแม่สุชาดา(วังย่าเฒ่า)
หลวงพ่อเกษม เขมโกอุปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ทั้งนี้การจัดงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัด.

ทรงวุฒิ ทับทอง