วัดเชียงยืน เดชเมืองเชียงใหม่ นิมนต์พระมหาเถราจารย์วัดมงคลนามในเมืองเชียงใหม่ จำนวน 11 รูป เมตตาเจริญพุทธมนต์ สวดสะเดาะห์นพเคราะห์ เสริมชะตาราศรี

วัดเชียงยืน เดชเมืองเชียงใหม่ นิมนต์พระมหาเถราจารย์วัดมงคลนามในเมืองเชียงใหม่ จำนวน 11 รูป เมตตาเจริญพุทธมนต์ สวดสะเดาะห์นพเคราะห์ เสริมชะตาราศรี

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 พระครูสิริญาณวัชร์ เจ้าอาวาสวัดเชียงยืน เชียงใหม่ นิมนต์พระมหาเถราจารย์วัดมงคลนามในเมืองเชียงใหม่ จำนวน 11 รูป เมตตาเจริญพุทธมนต์ประกอบพิธีสวดสะเดาะห์นพเคราะห์ เสริมชะตาราศรี ให้กับพุทธศาสนิกชน เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว เนื่องในประเพณีสงกรานต์ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เจียงใหม่” 2565 มีพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ผู้ที่จะมาร่วมงานต้องผ่านจุดคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 19 อย่างเคร่งครัด รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ New Normal ณ วัดเชียงยืน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: