(มีคลิป) พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2565

พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ร่วมกับ นางอัญชลี บุญณราช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนชาวเชียงใหม่

ด้วยมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ได้จัดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2565โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานอัญเชิญเครื่องสักการะวางบนแท่นพิธี พร้อมทั้งกล่าวสดุดีอดีตเจ้าหลวงเชียงใหม่ และรดน้ำดำหัวกู่ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันรำลึกถึงปูชนียบุคคลของชาวล้านนา ตลอดจนร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาเจ้าหลวงเชียงใหม่ทุกพระองค์ ที่ได้ร่วมกอบกู้อิสรภาพและปกครองของชาวล้านนา ให้อยู่เย็นเป็นสุขซึ่งเป็นประเพณีที่ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปี ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง