วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนกรกฎาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) “คนใกล้ไม่ห่างไกล ดูแลห่วงใย” ผบ.มทบ.32 มอบถุงยังชีพซึ่งได้รับจาก กฟผ.เเม่เมาะ ส่งต่อแก่พี่น้องประชาชนบริเวณรอบค่ายสุรศักดิ์มนตรี

“คนใกล้ไม่ห่างไกล ดูแลห่วงใย” ผบ.มทบ.32 มอบถุงยังชีพซึ่งได้รับจาก กฟผ.เเม่เมาะ ส่งต่อแก่พี่น้องประชาชนบริเวณรอบค่ายสุรศักดิ์มนตรี

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 32 และ พันเอก นพอนันต์ ปาลิวนิช ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพฯ แก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 ที่อาศัยอยู่บริเวณรอบค่ายสุรศักดิ์มนตรี และชุมชนใกล้เคียง ณ บ้านผาลาด หมู่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในการนี้ พลตรีอโณทัย ฯ พร้อมคณะ ได้ส่งมอบถุงยังชีพฯ แทนความห่วงใยจำนวน 4 ครอบครัว ได้แก่นาย จำนง เทพชา อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 476, นาง กัญจนา เอี่ยมวิจิตร อายุ 61 ปี, นาง มยุรี วิลาวรรณ อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ 480 และนาง นิด ก๋าเมืองลือ อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 478 โดยผู้รับมอบถุงยังชีพฯรู้สึกดีใจที่หน่วยทหารและกฟผ.แม่เมาะ ให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของประชาชนอย่างไม่มองข้าม.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: