มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ สืบสานประเพณีดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภา อดีตผู้บริหารฯ

มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ สืบสานประเพณีดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภา อดีตผู้บริหารฯ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสนก์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรองอธิการบดี พร้อมคณะ ขอสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาวิทยาเขตเชียงใหม่ อดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัย มี ผศ.รุ่งเรือง บุญโญรส ,อาจารย์ปั่น อะทะเทพ รศ.(พิเศษ) ถาวร เสาร์ศรีจันทร์,อาจารย์บัญญัติ อินทรธนู, ดร.ศุภวัตร ภูวกุล และนายอติชัย ไชยกาญจน์ เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เจียงใหม่ ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีที่ทำกันมาเป็นประจำทุกปี อาจล่วงเกินด้วยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม และขออโหสิกรรม