(มีคลิป) บริษัทเอกชนชื่อดังจัดอบรมเพิ่มความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพวัฒนธรรมให้กับผู้สนใจเดินทางไปทำงานประเทศเกาหลีใต้ เสริมความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ต่อยอดงานเกษตร

บริษัทเอกชนชื่อดังจัดอบรมเพิ่มความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพวัฒนธรรมให้กับผู้สนใจเดินทางไปทำงานประเทศเกาหลีใต้ เสริมความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ต่อยอดงานเกษตร

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.65 เวลา 08.30 น. ดร.คณิตศร หอมเย็น ประธานกรรมการ บริษัท ซี.เค. ไบโอ อินโนเวทีฟ จำกัด (C.K BIO INNOVATIVE CO TD.) จัดอบรมวัฒนธรรมภาษาเกาหลีใต้ &พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ที่สนใจไปทำงานเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2565 ณโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โดยมี Mr.KONG HYUN SOO ตัวแทนจากรัฐบาลเกาหลี และดร.ภาวนา เพ็ชรพราย
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ผู้แปลภาษาและวิทยากรผู้ให้การอบรม แก่ผู้ที่สนใจที่จะเดินทาง ไปทำงานทางด้านเกษตรกรรมที่ประเทศเกาหลี

ดร.คณิตศร หอมเย็น ประธานกรรมการ บริษัท ซี.เค. ไบโอ อินโนเวทีฟ จำกัด เผยว่า ทางบริษัทฯ ได้จัดการอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 เพื่อสนับสนุนแรงงานไทยให้ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทางบริษัทไม่ได้เป็นบริษัทจัดหางานแปลเป็นบริษัทที่ส่งออกและสนับสนุนนวัตกรรมทางการเกษตรในรูปแบบใหม่ไปยังประเทศเกาหลี ในช่วง covid ที่ผ่านมาทางประเทศเกาหลีได้ขาดแคลนแรงงานและได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก และขาดแคลนแรงงาน ซึ่งทางบริษัทของประเทศเกาหลีประเทศไทยเพื่อไปทำงานที่ประเทศเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทางสถานทูตไทยในประเทศเกาหลีและสถานฑูตเกาหลีในประเทศไทยโดยการทำจะทำวีซ่าและผู้ที่สนใจที่จะไปเดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลีให้ถูกต้อง จากการประสานงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกาหลียอมรับถึงศักยภาพของแรงงานไทยพร้อมได้ประสานงานกับทางบริษัทเพื่อช่วยจัดหา อบรมแรงงานไทยเพื่อไปทำงาน 2 พันกว่าคน โดยได้ทำการฝึกอบรมรุ่นละ 50 คน

ดร.คณิตศร หอมเย็น เปิดเผยอีกว่า เป็นตัวกลางที่ปรึกษา ถูกแต่งตั้งจากรัฐบาลเกาหลีให้คัดเลือก บุคคล แต่เราต้องไปปรึกษา กลับทางกระทรวงแรงงาน แห่งประเทศไทย ว่าที่จะไปถูกต้องตามกฎหมายต้องทำอย่างไร เพราะเราไม่ใช่บริษัทจัดหางาน เดี๋ยวจะเข้าใจว่าเราเป็นบริษัทที่จัดส่งมันจะผิดกฎหมาย แต่ในวันนี้เราต้องบอกให้คนที่ สนใจหรือ ไปบอกญาติพี่น้องว่า เราเป็นบริษัทที่ส่งเสริม อาชีพโดยที่เรา มีวัตถุประสงค์ที่จะ ให้คำปรึกษา ปัญหาเกี่ยวกับการไปทำงานที่ประเทศเกาหลี แล้วก็ต้องการที่จะอบรมคนที่มีความรู้พื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะไปทำงานที่ประเทศเกาหลี และให้ถูกใจกับ ทางนายจ้าง ที่ประเทศเกาหลีและในวันนี้เราได้มีการจัดการฝึกการอบรม โดยขอฝากประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อข่าว บ่ท่านใดที่อยากไปทำงานที่ประเทศเกาหลี เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ทางบริษัท ยินดี ให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในส่วนค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายต่างๆนั้น มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้น อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรม ในส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมไปถึงตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ในระยะยาวระยะสั้นนั้น เราได้คุยกับทางรัฐบาลเกาหลีและนายจ้างว่าเราสามารถไปผ่อนจ่าย ได้ภายหลังจากที่ไปทำงานแล้ว อันนี้ถือว่าเป็นอากาศที่ดี ทำงานแล้วไม่พบโอกาสที่จะกลับภูมิลำเนาอย่าเป็น “ผีน้อย” ซึ่งทางบริษัทจะคอยติดตามพี่เลี้ยงจนกว่าจะครบโครงการและต้องกลับมาต่อวีซ่าเพื่อที่จะกลับไปทำงานต่อไป และการอบรบในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ในการอยรมในครั้งนี้

โดยในการอบรมทั้งสองมีการชม VTR ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ และแนะนำโครงการเกษตรตามฤดูกาลสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยMr.KONG HYUN SOO ตัวแทนจากรัฐบาลเกาหลีพร้อม (ล่ามแปล) หลักสูตรภาษาเกาหลี และวัฒนธรรมเกาหลี จากดร. ภาวนาฯ ประธานหลักสูตรเกาหลี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ พร้อมบรรยายเงื่อนไขและขั้นตอนการไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยบริษัท CK. และหลักสูตร CK-KOREA วิธีการ+เป้าหมาย=100% (ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศในแต่ละรุ่น) และได้รับเกียรติจากรศ.ธนากร ช้างน้อย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมอาชีพไทย-เกาหลี และ(การทำงานเป็นทีมและกลุ่มสัมพันธ์)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ซี.เค. ไบโอ อินโนเวทีฟ จำกัด สำนักงานใหญ่ 199/22 หมู่ 12 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 มือถือ 062-2169388, (สำนักงานโลตัสหางดง) 100 หมู่ 10 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 052-076014.

ทรงวุฒิ ทับทอง