ม.แม่โจ้จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2565 ร่วมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง

ม.แม่โจ้จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2565 ร่วมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2565 ร่วมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานอวยพรปีใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนกล่าวขอขมาและขอพร จากนั้นคณะผู้บริหาร ผู้แทนแต่คณะ/สำนัก ร่วมประเคนของดำหัวผู้อาวุโส ณ อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมอบหมายให้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเป็นการร่วมขอขมา คารวะผู้อาวุโส และเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา หรือประเพณีปีใหม่ไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ร่วมพิธีสักการะสรงน้ำดำหัว เจ้าแม่โจ้-เจ้าพ่อโจ้ จากนั้น เวลา 09.30 น. เริ่มลงทะเบียนคัดกรองสุขภาพผู้เข้าร่วมงาน แล้วจึงเริ่มดำเนินกิจกรรมตามลำดับ หลังจากเสร็จพิธีมีการแสดงวงดนตรีล้านนา “วงเดอะเพอะ” บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด.

ทรงวุฒิ ทับทอง