มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ สืบสานประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อุปถัมภ์มหาวิทยาลัย

มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ สืบสานประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อุปถัมภ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
นำโดยพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรองอธิการบดี พร้อมคณะ กราบขอสูมาคาราวะพระเถระ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีอุปการะคุณ ผู้อุปถัมภ์มหาวิทยาลัย สายใต้-ลำพูน มีพระสุววรณเมธี,พระศรีศิลปาจารย์,พระประชานาถมุนี,พระครูอาภัสรัตนธาดา,พระครูอาทรวิสุทธิคุณ ,พระครูสุนทรเจติยารักษ์,พระเทพรัตนนายก,พระศรีธรรมโสภณ,พระครูวิสิฐปัญญากร และพระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร. เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เจียงใหม่ ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีที่ทำกันมาเป็นประจำทุกปี อาจล่วงเกินด้วยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม และขออโหสิกรรม.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: