“ปันรัก ปันน้ำใจ” อาสาสมัครช่วยเหลือคนตาบอด

“ปันรัก ปันน้ำใจ” อาสาสมัครช่วยเหลือคนตาบอด

ห้วงวันที่ 23 – 27 เม.ย. 65 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล ร่วมเป็นอาสาสมัครในการดูแลคนตาบอด ในความรับผิดชอบของ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดการสัมมนาในเรื่อง การเสริมพลังคนตาบอด ท่ามกลางการแพร่ระบาดโรคโควิด–19 : รอด รุ่ง ร่วมเติบโต พัฒนาไปด้วยกัน อย่างสร้างสรรค์ เท่าเทียมและเป็นธรรมถ้วนหน้า ให้กับคนตาบอดทั่วประเทศ จำนวน 500 คน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: