พช.เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอำเภอ

พช.เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอำเภอ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอำเภอ และบรรยาย พร้อมทั้งมอบแนวทางการขับเคลื่อนฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการการพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอำเภอ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอำเภอให้เกิดความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในรูปแบบเครื่อข่ายการทำงานระดับจังหวัดและอำเภอ โดยกลุ่มเป้าหมายในวันนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับจังหวัดและอำเภอ ผู้แทนจากเทศบาลนครเมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลเมืองแม่โจ้ และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอำเภอ จำนวน 60 คน

ในโอกาสนี้ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาท หน้าที่ ความสำคัญของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอำเภอ” , นางสาวภัครพี ดอนชัย วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามเสพติดภาค 5 บรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน” , นางสาวปริศนา กันธิวาท นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ บรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและระดับอำเภอ” , นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน บรรยายในหัวข้อ “ การขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565 และ 10 ขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดิน”

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด.

ทรงวุฒิ ทับทอง