จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูตร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาชิโรตตมางกูร ศิริวิบูลยราชกุมาร

จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูตร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาชิโรตตมางกูร ศิริวิบูลยราชกุมาร

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 นำกำลังพลจิตอาสาจาก กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ประตูผา จำนวน 3 นาย ร่วมบริจาคโลหิต รวมทั้งหมด 1,200 ซี.ซี. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูตร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาชิโรตตมางกูร ศิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2565 และเพื่อช่วยเหลือนายพัฒน์ สุจำนงค์ อายุ 68 ปี ซึ่งป่วยรักษาตัวที่ห้อง ICU แผนกอายุรกรรมชาย ชั้น 6 ตึกสิทธิเกษม และจำเป็นต้องให้เลือดเป็นการเร่งด่วน ณ คลังเลือดโรงพยาบาลลำปาง เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 เมษายน 2565 เพื่อให้การรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยให้ผ่านวิกฤตและกลับมาใช้ชีวิตโดยปกติ ทั้งนี้ยังเป็นการบริจาคสำรองไว้ในกรณีที่โรงพยาบาลต้องการใช้โลหิตสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินรอรับการรักษาพยาบาล ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) อีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: