(มีคลิป) มณฑลทหารบกที่ 32  มอบถุงยังชีพปันสุข  บรรเทาทุกข์ให้ประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ( โควิด – 19 ) ในพื้นที่

มณฑลทหารบกที่ 32 มอบถุงยังชีพปันสุข บรรเทาทุกข์ให้ประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ( โควิด – 19 ) ในพื้นที่ บ้านแม่ยิ่ง ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกกวิน ยาวิชัย รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย พันเอกอณุศิษย์ พรมมาตย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี/แพทย์จิตอาสา 904 พร้อมกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพร้อมมอบถุงยังชีพเพื่ออุปโภค-บริโภค ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กฟผ.แม่เมาะ พร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย / เจลแอลกอฮอล์ และยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่ ผู้ป่วย , ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเหลือตัวเองได้ ในพื้นที่ บ้านแม่ยิ่ง หมู่ 4 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวน 3 ราย ดังนี้ นายอินจันทร์ ศรีชุมภู อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 38 เป็นผู้สูงอายุและพิการตาบอด , นางสาวสมชาญ ศรีชุมภู อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39 เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้, นายคำสุข ธะนันใจ อายุ 75 ปี บ้านไม่มีเลขที่ เป็นผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหว และนางจันทร์ทิพย์ ธะนันใจ อายุ 69 ปี บ้านไม่มีเลขที่ เป็นผู้พิการแขนขาอ่อนแรง ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้

โดยการช่วยเหลือครั้งนี้เพื่อให้มีขวัญและกำลังใจให้สามารถผ่านความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว นอกเหนือจากสิ่งของต่างๆที่ได้ช่วยเหลือแล้ว หน่วยยังได้นำกำลังพลจิตอาสาช้วยกัน ทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้แห้ง ในบริเวณบ้านพักอาศัย และบริเวณหน้าวัดแม่ยิ่ง เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีความสะอาด เรียบร้อย ต่อจากนั้นได้ร่วมกับ นายสุรชัย ศรีแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่ยิ่ง และ อสม.บ้านแม่ยิ่ง ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ซึ่งในพื้นที่จังหวัดลำปาง ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายวันเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ยังถือโอกาสกราบสักการะองค์พระธาตุแม่ยิ่ง พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านและเป็นสถานที่ที่เคารพบูชาของชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: