ผู้สูงอายุชมรมปั่นจักรยานตำบลลวงเหนือ แสดงความยินดีกับ นายนิคม เงินจันทร์ ได้รับรางวัลผู้สูงอายุดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ผู้สูงอายุชมรมปั่นจักรยานตำบลลวงเหนือ แสดงความยินดีกับ นายนิคม เงินจันทร์ ได้รับรางวัลผู้สูงอายุดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 นายดวงแก้ว สะอาดล้วน อดีตนายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก้ด จังหวัดเชียงใหม่ นำผู้สูงอายุชมรมปั่นจักรยานตำบลลวงเหนือ เข้ารดน้ำดำหัวนายนิคม เงินจันทร์ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ และประธานชมรมปั่นจักรยานตำบลลวงเหนือ พร้อมแสดงความยินดีที่ท่านได้รับรางวัลผู้สูงอายุดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565 งานนี้ทางกำนันสุรชัย มงคล กำนันตำบลลวงเหนือร่วมแสดงความยิ่นดีและให้การสนับสนุนทุกๆด้าน และทุกท่านที่มาร่วมงานได้รับประทานอาหารร่วมกันเป็นการเลี้ยงเนื่องในวันปี๋ใหม่ไทยอีกด้วย จัดที่ร้านลาบไพรวัลย์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: