วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการฯร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการฯร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นางอัญชลี กัลมาพิจิตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “แรงงานเชียงใหม่ ร่วมบุญ ร่วมพัฒนาเชียงใหม่เมืองสะอาด” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบเงินบริจาค จำนวน 37,047.50 บาท เพื่อมอบให้ใช้ในภารกิจของเหล่ากาชาดจังเชียงใหม่ มอบโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เครือข่ายด้านแรงงานในพื้นที่และภาคเอกชน โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: