วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ สืบสานประเพณีขอพร ผู้อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัย

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ สืบสานประเพณีขอพร ผู้อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสนก์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรองอธิการบดี ผศ.ดร.เทวัญ เอกจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมคณะ กราบขอสูมาคารวะสระเกล้าดำหัว ขอพรปีใหม่เมือง ผู้อุปถัมภ์ สนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย พระครูปลัดกฤต ฐิตวิริโย (ครูบาโต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทปางแฟน ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีที่ทำกันมาเป็นประจำทุกปี อาจล่วงเกินด้วยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม และเพื่อขอเป็นการอโหสิกรรม ณ วัดพระบาทปางแฟน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: