วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วัดอุโมงค์ (มหาเถรจันทร์) เชียงใหม่ ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน เป็นประจำทุกวันเสาร์ – อาทิตย์

วัดอุโมงค์ (มหาเถรจันทร์) เชียงใหม่ ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน เป็นประจำทุกวันเสาร์ – อาทิตย์

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 พระครูวิโรจน์สีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดอุโมงค์ (มหาเถรจันทร์) เชียงใหม่ นำพระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน ชาวไทย – ต่างชาติ ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน ในแนวสติปัฏฐาน 4 เป็นประจำทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ผู้ที่จะเข้าปฏิบัติกรรมฐานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ วัดอุโมงค์ (มหาเถรจันทร์) ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: