วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ สืบสานประเพณีขอพร ที่ปรึกษาคณะพุทธศาสตร์

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ สืบสานประเพณีขอพร ที่ปรึกษาคณะพุทธศาสตร์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสนก์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรองอธิการบดี พร้อมคณะ และนิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา กราบขอสูมาคารวะสระเกล้าดำหัว ขอพรปีใหม่เมือง ที่ปรึกษาคณะพุทธศาสตร์ ผู้อุปถัมภ์ สนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย พระครูวรวรรณวิวัฒน์,ดร.เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด,เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวียง อำเภอพร้าว เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีที่ทำกันมาเป็นประจำทุกปี อาจล่วงเกินด้วยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม และเพื่อขอเป็นการอโหสิกรรม ณ วัดพระธาตุดอยเวียง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: