วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) “ไม่หยุดพัก มณฑลทหารบกที่ 32 นำถุงยังชีพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ ช่วยเหลือประชาชนบ้านทรายใต้ จังหวัดลำปาง เนื่องในวันฉัตรมงคล”

“ไม่หยุดพัก มณฑลทหารบกที่ 32 นำถุงยังชีพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ ช่วยเหลือประชาชนบ้านทรายใต้ จังหวัดลำปาง เนื่องในวันฉัตรมงคล”

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 65 เวลา 13.00 น. พล.ต. อโณทัย ชัยมงคล ผบ.มทบ.32 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ร่วมกับ นาย ธนวัฒน์ ฟูคำ และ น.ส. ณิชานันท์ กาวันนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่บ้านทรายใต้ หมู่ 8 ต.พิชัย จว.ล.ป. มอบถุงยังชีพกฟผ.แม่เมาะ ซึ่งประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งอุปโภคบริโภค และน้ำดื่มสะอาด เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุยากไร้และว่างงาน จำนวน 6 ครัวเรือน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
1.นายสนิท จันทร์ยะเครือ อายุ 68 ปี
2.นางศรีบุตร ณใจบุตร อายุ 66 ปี
3.นายอินทร์ คำเป็ก อายุ 78 ปี
4.นายบุญสม ยะมี อายุ 80 ปี และนาง จันทร์ดี ยะมี อายุ 74 ปี
5.นางปิมปา กาพุทธ อายุ 70 ปี
6. นาง อร สิงห์สอน อายุ 74 ปี
โดยพี่น้องประชาชนที่ได้รับต่างรู้สึกดีใจและซาบซึ้ง ที่หน่วยทหารในพื้นที่ไม่ทอดทิ้งประชาชน และนำถุงยังชีพกฟผ.แม่เมาะ เข้ามามอบให้แก่ผู้เดือดร้อนเนื่องในวันฉัตรมงคล

และแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่ทาง มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ ไม่ได้หยุดพัก ยังคงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: