วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) “จราจรเชียงใหม่ขอบคุณผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมใส่หมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัย”

“จราจรเชียงใหม่ขอบคุณผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมใส่หมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัย”

ตำรวจภูธรภาค5และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ คุมเข้มกวดขันวินัยจราจรประเภทยานพาหนะที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ ประเภทรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมใส่หมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ และเป็นนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ในการสวมใส่หมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
โดยกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรเชียงใหม่ ยังได้ใช้เทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะ(AI) สามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงมาตรวจจับผู้ไม่สวมใส่หมวกนิรภัยควบคู่กับการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรได้ออกกวดขันจับกุมผู้ไม่สวมใส่หมวกนิรภัยผ่านทางร่วมทางแยกในตัวเมืองเชียงใหม่จึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางปลอดภัยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ จราจรเชียงใหม่มุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุและลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุโดยสร้างวินัยจราจรเริ่มจากตัวผู้ขับขี่ร่วมกัน.


ทรงวุฒิ ทับทอง
#จราจรเชียงใหม่
#ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
#ตำรวจภูธรภาค5
#สวมใส่หมวกนิรภัยปลอดภัย

%d bloggers like this: