วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทหารพราน35 เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุผิดกฎหมายผ่านแอพเคชั่นไลน์

ทหารพราน35 เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุผิดกฎหมายผ่านแอพเคชั่นไลน์

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35 ได้มอบหมายให้ กองร้อยหน่วยขึ้นตรง ในพื้นที่ อ.แม่ระมาด และ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการ รับ – ส่งพัสดุ กับบริษัทขนส่งเอกชนในพื้นที่ พร้อมทั้งได้จัดตั้งกลุ่มในแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อใช้สำหรับเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพัสดุต้องสงสัยหรือ ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาได้มีการจับกุมการลักลอบค้าอาวุธสงครามในพื้นที่ โดยจัดส่งผ่านบริษัทเอกชน เพื่อส่งต่อไปยังแนวตะเข็บชายแดน ทั้งนี้ถ้าหากพนักงานขนส่งเอกชน ตรวจพบกล่องพัสดุต้องสงสัยสามารถแจ้งเข้ามาในกลุ่มไลน์ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง , ปกครอง และ ตำรวจ เข้าไปดำเนินการตรวจสอบต่อไป โดยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการเพิ่มเกาะป้องกันในการกระทำความผิดทุกประเภททุกชนิด.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: