วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองกำลังนเรศวร ประสานบริษัทขนส่งเอกชน ร่วมป้องกันการส่งพัสดุผิดกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองกำลังนเรศวร ประสานบริษัทขนส่งเอกชน ร่วมป้องกันการส่งพัสดุผิดกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดตาก

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการระหว่างพลเรือน ตำรวจ ทหาร และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการคุมเข้ม เฝ้าระวัง ติดตาม สกัดกั้นและปราบปรามขบวนการลักลอบค้าอาวุธ หรือขนส่งยุทธปัจจัยข้ามพรมแดนประเทศไทย ไปยังประเทศเมียนมาที่มีสถานการณ์การสู้รบกันภายในประเทศ ตลอดจนการกวดขันจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนภายในประเทศ รวมทั้งสิ่งผิดกฎหมายอย่างจริงจัง นั้น

ในการนี้ ห้วงที่ผ่านมา กองกำลังนเรศวร ได้มอบหมายให้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือ รวมทั้งให้ความรู้ เฝ้าระวังเกี่ยวกับการลักลอบส่งอาวุธสงครามและสิ่งผิดกฎหมาย โดยการใช้การรับ-ส่ง สิ่งของ ผ่านบริษัทขนส่งเอกชน ในพื้นอำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พร้อมทั้งจัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อใช้สำหรับเป็นช่องทางประสานการปฏิบัติ และแจ้งข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากในห้วงที่ผ่านมาในพื้นที่ได้มีการจับกุมการลักลอบค้าอาวุธสงครามและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ ในรูปแบบของการรับ-ส่งผ่านบริษัทเอกชนส่งในพื้นที่อำเภอตามแนวชายแดน ทั้งนี้ ในการจัดตั้งกลุ่มไลน์ดังกล่าว ยังได้มีเจ้าที่ทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายความมั่นคง, ฝ่ายปกครองและบริษัทเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบรับฟังปรึกษาในแต่ละกรณีของการส่งของอีกด้วย หากมีในกรณีสงสัยในพัสดุต้องสงสัยนั้น เพื่อป้องกันและ ช่วยตรวจสอบไม่ให้มีการกระทำผิดดังกล่าว พร้อมทั้งเป็นช่องทางในการประสานงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ตามแนวชายแดนอีกด้วย

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย หรือมีเบาะแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าอาวุธหรือขนส่งยุทธปัจจัยข้ามแดน ตลอดจนการกระทำผิดที่เกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปืน รวมทั้งสิ่งผิดกฎหมาย ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการจับกุมดำเนินคดีอย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดโดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Application Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
5 พฤษภาคม 2565

%d bloggers like this: