วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

แพทย์ทหารเตือนภัย “ช่วงนี้เกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมแรง เสี่ยงโดนฟ้าผ่า”

แพทย์ทหารเตือนภัย “ช่วงนี้เกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมแรง เสี่ยงโดนฟ้าผ่า”

จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ พบว่าในปี 2564 ได้รับรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากฟ้าผ่า รวม 37 ราย (เสียชีวิต 9 ราย) เฉพาะในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ได้รับรายงานรวมกัน 27 ราย (ร้อยละ 73) สถานที่เกิดเหตุส่วนใหญ่คือ ทุ่งนา ไร่ สวน และพื้นที่โล่ง จากข้อมูลดังกล่าว ช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2565 จึงเป็นช่วงที่ควรเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากฟ้าผ่า และในช่วงเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา มีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากฟ้าผ่า รวม 4 ราย (บาดเจ็บ 3 ราย และเสียชีวิต 1 ราย)

โดยคาดว่าในช่วงนี้ มีแนวโน้มการเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าได้ โดยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะเป็นพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตก รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 และแพทย์ทหาร จึงมีความห่วงใยต่อข้าราชการทหารและครอบครัว ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 รวมทั้งพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ต่อภัยดังกล่าว โดยขอแนะนำประชาชน ควรหลีกเลี่ยงการอยู่พื้นที่โล่งแจ้ง (ทุ่งนา ไร่ สวน และถนน) และใต้ต้นไม้สูงใหญ่ ขณะที่ฝนตกฟ้าคะนอง ควรหลบในตัวอาคารที่ติดตั้งสายล่อฟ้าไม่ควรสัมผัสกับโลหะ หรืออุปกรณ์ที่อาจนำกระแสไฟฟ้าได้ทุกชนิด รวมถึงประตูหน้าต่างที่มีส่วนประกอบของโลหะ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่สัมผัสน้ำ และการใช้โทรศัพท์มือถือกลางแจ้งในขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ซึ่งหากพบผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกฟ้าผ่า ให้รีบโทรแจ้งศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 พร้อมแจ้งข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุ และสถานที่เกิดเหตุให้ทราบ ทั้งนี้ โรงพยาบาลทหารทั้ง 10 แห่งในพื้นที่ภาคเหนือ หรือโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้าน พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
5 พฤษภาคม 2565

%d bloggers like this: