วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) ปปส.ภาค 5 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ปปส.ภาค 5 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.65 เวลา 10.30 น. ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ร่วมด้วย นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 นายวาทิน ดำรงเลาหพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์พันธพงศ์ ตาเรืองศรี นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง นางสิริพร การุณนราพร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานธนาคารเลือด โรงพยาบาลนครพิงค์ และนายสว่าง ธาตุอินจันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบน

การเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ได้รับความสนใจจากประชาชน เจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 5 และเจ้าหน้าที่สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ในการบริจาคโลหิตในวันนี้ จำนวน 72 ราย ปริมาณโลหิต 28,800 ซีซี (คิดจาก 72*400 ซีซี) โดยรองเลขาธิการ ป.ป.ส. และผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ร่วมบริจาคโลหิตด้วย ทั้งนี้ สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ร่วมกับ พัฒนาชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนร่วมใจกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ธนาคารเลือด และโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: