วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผบ.บชร.3 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/65 พัน.ขส.23 บชร.3

ผบ.บชร.3 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/65 พัน.ขส.23 บชร.3

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 65 เวลา 10.00 น. พล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.3 ได้ทำการตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/65 พัน.ขส.23 บชร.3 โดยมี พ.อ.สุริยัน ประพิตรไพรศาล ผบ.พัน.ขส.23 บชร.3/ผู้อำนวยการฝึก และ พ.อ.ดำรงค์ฤทธิ์ วงศ์โสภา ผบ.พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.23/รองผู้อำนวยการฝึก ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ พล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.3 ได้มอบแนวทางการฝึกให้กับผู้อำนวยการฝึก โดยได้เน้นย้ำถึงข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ ทบ. โดยในการฝึก ต้องฝึกภายใต้มาตรการการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อย่างเคร่งครัด การฝึกให้ฝึกจากเบาไปหาหนัก เพราะน้องทหารใหม่เพิ่งปรับสภาพจากพลเรือนเข้ามาเป็นทหาร ให้ระวังการบาดเจ็บจากโรคลมร้อน หากทหารใหม่เจ็บป่วยให้ดำเนินการส่งโรงพยาบาลในทันที ห้ามมิให้มีการลงโทษที่ผิดไปจากแบบธรรมเนียมทหารเป็นอันขาด และในด้านสิทธิกำลังพลในส่วนเงินเดือนของน้องทหารใหม่นั้นหากน้องทหารใหม่ต้องการที่จะโอนเงินส่งให้ทางบ้าน ให้หน่วยอำนวยความสะดวกในด้านการเปิดบัญชีให้เรียบร้อย ในด้านการศึกษาให้หน่วยให้ความสำคัญแก่การศึกษาของน้องทหารใหม่ สำหรับผู้ที่ยังไม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้อำนวยความสะดวกให้เข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมผ่านระบบของ กศน. ในระหว่างที่ประจำการอยู่ เพื่อให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับ ก่อนปลดประจำการ และหลังจากนั้นได้ทำการพบปะให้โอวาทแก่น้องทหารใหม่ ผลัดที่ 1/65 พร้อมได้มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค – บริโภคให้แก่หน่วยฝึกทหารใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึกต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: