วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พล.ร.7 ร่วมกับ โครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ ตามพระราชดำริฯทำการผลิตพืชสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ประเภทหัวจำนวน 5 ชนิด มอบให้กับหน่วยงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่

พล.ร.7 ร่วมกับ โครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ ตามพระราชดำริฯทำการผลิตพืชสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ประเภทหัวจำนวน 5 ชนิด มอบให้กับหน่วยงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.65 เวลา 10.00 น. พล.ร.7 ร่วมกับ โครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินงาน อนุรักษ์และพัฒนาตู้ยาพืชสมุนไพรประจำบ้าน ทำการผลิตพืชสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ประเภทหัวจำนวน 5 ชนิดได้แก่ ขิง,ข่า,ขมิ้น,กระชาย และไพร จำนวน 5,000 ชุด และได้ทำพิธีมอบให้กับหน่วยงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ ณ อาคารไชยานุภาพ พล.ร.7 เพื่อนำไปให้ อสม.ภายใน จ.เชียงใหม่ ดำเนินการขยายพันธุ์และส่งเสริมให้ประชาชนปลูกภายในครัวเรือน เพื่อใช้ประโยชน์และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวในภาวะค่าครองชีพสูง โดยมี พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผบ.พล.ร.7 เป็นประธานในพิธี.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: