วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เจ้าคณะตำบลสันผีเสื้อ ถวายเก้าอี้ให้แก่ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

เจ้าคณะตำบลสันผีเสื้อ ถวายเก้าอี้ให้แก่ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

พระครูประภาสปริยัติวิมล (อรุณ ป.ธ.4) เจ้าคณะตำบลสันผีเสื้อ เจ้าอาวาสวัดป่าข่อยใต้ อำเภอเมืองเชียงใหม่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ถวายเก้าอี้ไม้สักทอง จำนวน 6 ตัว มูลค่า 27,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมีพระวิมลมุนี รองอธิการบดี เป็นประธานรับถวาย มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมอนุโมทนา ณ หน้าสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: