วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) มทบ.32 เยี่ยมเยียนถึงชานบ้าน เพื่อให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกัน ณ ชุมชนป่าแลว อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง

มทบ.32 เยี่ยมเยียนถึงชานบ้าน เพื่อให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกัน ณ ชุมชนป่าแลว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับนายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ คุณประกอบ ปะระมะ หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยพันเอกพีรยศ กิตติโสภณ หัวหน้ากองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 32 และคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ ชุมชนป่าแลว หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อมอบถุงยังชีพ กฟผ.แม่เมาะ ที่บรรจุสิ่งของอุปโภค-บรืโภคจำเป็น และน้ำดื่มน้ำใจ กฟผ. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากการว่างงาน ขาดรายได้ห้วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทั้งเป็นผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และยากไร้ มีเพียงค่าเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ ซึ่งทำให้ใช้ชีวิตกันตามลำพังและยากลำบาก จำนวน 7 ครัวเรือน ดังนี้
1. นาย สวง เรือนดี อายุ 79 ปี และ นาง ศรีนวล เรือนดี อายุ 79 ปี มีรายรับจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. นางทองศรี เผาเตน อายุ 60 ปี และ นาย สมเจต เผ่าเตน อายุ 59 ปี ป่วยเป็นโรค ตับอักเสบ เดินไม่ได้ สมองได้รับการกระทบกระเทือน รายได้จากหลานซึ่งรับจ้างเก็บของเก่าขาย
3. นาย ยิ่งยง บุญมี อายุ 72 ปี โรคเข่าเสื่อม อยู่เพียงลำพัง เก็บของเก่าขาย โดยหลานแวะเวียนมาดูแลเป็นครั้งคราว
4. นาย ปรัชญา หันเหมย อายุ 56 ปี ว่างงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และต้องเลี้ยงสมาชิกครอบครัวอีก 2 คน
5. นาง พิมพา ต๊ะจัน อายุ 64 ปี อาศัยอยู่กับหลานอีก 1 คนว่างงาน ขาดรายได้
6. นาง วิสัน วุฐวงษ์ อายุ 66 ปี อาศัยอยู่กับลูกอีก 1 คน ว่างงาน ไม่มีรายได้
7. นาย เป็ง คำชุม อายุ 74 ปี ไม่มีครอบครัว มีโรคประจำตัว ไม่มีรายได้ อาศัยข้าวและอาหารจากเพื่อนบ้านที่มาช่วยเหลือ

จากการลงพื้นที่และมอบถุงยังชีพ กฟผ. แม่เมาะ ทำให้ผู้ได้รับรู้สึกดีใจประทับใจสิ่งของจำเป็นทุกอย่างที่ได้รับ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้เป็นอย่างมาก จากความช่วยเหลือและห่วงใยอีกทั้งลงพื้นที่ด้วยตนเอง ขอบคุณ กฟผ.แม่เมาะ และมณฑลทหารบกที่ 32 ที่มาเติมกำลังใจและกำลังกาย พรัอมอยู่เคียงข้างเพื่อจะก้าวผ่านความยากลำบากนี้ไปด้วยกัน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: